ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΙΤΑΚΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ