ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΑΝΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ