ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ