ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΙΟΝΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΕΓΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΟΡΓΑΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ