ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΟΠΟΥ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ