ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΒΕΛΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ, ΒΑΣΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΥΤΟΣΥΝΕΠΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΡΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΗ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ