ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
FT-IR ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΡΚΙΝΩΝ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ