ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΙΤΣΙΡΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ