ΜΑΡΙΑ-ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΕΤΡΟΥΔΑΚΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΣΥΝΕΡΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΕΩΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ