ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΒΙΟΕΝΕΡΓΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΚΥΑΝΟΒΑΚΤΗΡΙΑ