ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΠΑ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΙΝΩΝ