ΗΛΙΑΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΗΛΙΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΩΝ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ