ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΟΥ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ