ΙΩΑΝΝΑ ΝΤΟΥΤΣΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΞΥΑΠΑΤΙΤΗ ΚΑΙ ΟΞΑΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΙΘΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ