ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗΤΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΣ