ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ ΣΤΕΡΕΟΥ ΤΥΠΟΥ