ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΤΖΑΝΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΟΔΙΚΗ ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΕ ΘΕΙΙΚΑ ΛΟΥΤΡΑ - ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΑΝΟΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΡΩΜΑΤΩΝ