ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΣΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΙΝΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΗ ΑΚΡΥΛΟΝΙΤΡΙΛΙΟΥ