ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΝΤΩΝΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΜΙΚΡΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΩΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ