ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΙΧΜΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ-ΑΓΟΡΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ