ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΛΕΣΙΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΦΑΣΜΑΤΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗ