ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ (2D) ΚΑΡΒΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ