ΜΑΡΙΑ ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ