ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ