ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
Οπτοηλεκτρονικές Διατάξεις Οργανικών Ημιαγωγών ως Λειτουργικά Μέρη Μικροσυστημάτων Ανίχνευσης και Αποθήκευσης Πληροφορίας