ΜΑΡΙΑ-ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ