ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΕ ΝΑΝΟΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΜΟΡΙΑΚΕΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ