ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ