ΜΙΧΑΗΛ ΔΕΛΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΕΝΕΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ