ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΔΗΛΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΜΙΚΤΑ ΟΞΕΙΔΙΑ FE-NI ΚΑΙ FE-NI-CR ΤΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ