ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΒΛΥΣΙΔΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΟΛΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ