ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΒΕΡΒΕΡΗ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΘΕΑΤΡΩΝ