ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ