ΘΕΚΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Θέμα
ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΥΠΕΡΥΘΡΟΥ