ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΕΡΙΣΤΑΝΙΔΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΦΥΣΙΚΟ-ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ. ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΠΗΓΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ - ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ