ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΣΙΡΟΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (DEVELOPMENT OF STOCHASTIC METHODOLOGIES FOR MODELING AND CONTROL OF SYSTEMS IN BIOSCIENCES)