ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΟΖΟΥΔΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ