ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ: ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΥΛΙΣΗ