ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ