ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ
Υποψ. Διδάκτορας

Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Θέμα
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ Η ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΔΡΙΤΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ