Ρόζα Δοντά  
Διοικητικό Προσωπικό

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Χημικών Επιστημών