Ινώ Κατσιαρδή  
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Ανάλυσης, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διεργασιών και Συστημάτων

Γραφείο:
Τηλέφωνο:
+30210772 1024
Fax:
+30210772 1196
E-Mail:
[javascript protected email address]