Μαρία Κολοβού  
Προσωπικό Γραμματείας
Γραμματεία Σχολής
Κλητήρας

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τηλέφωνο:
+30210772 3062
Fax: