Ειρήνη Κανελλοπούλου  
Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών

Γραφείο: