Γεώργιος Μπούρκας
Λέκτορας

Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών

Γραφείο: ΣΕΜΦΕ - κτήριο Αντοχής Υλικών
Τηλέφωνο: +30210772 1302
Fax: +30210772 1302