Αγγελική Μάνεση  
Προσωπικό Γραμματείας
Προϊστάμενη Γραμματείας Σχολής

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Τηλέφωνο:
+30210772 1128
Fax:
+30210772 3304
E-Mail:
[javascript protected email address]