Α. Λαμπροπούλου  
Διοικητικό Προσωπικό
ΔΠΜΣ

Σχολή Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.
Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών