ΔιατελέσανταμέληΔιδακτικούκαιΕρευνητικούΠροσωπικού

O κατάλογος περιλαμβάνει τα μέλη του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού της Σχολής που υπηρέτησαν, σε οποιαδήποτε βαθμίδα (Λέκτορες, Επίκουροι Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Καθηγητές) από το 1982 και εντεύθεν, δηλαδή από την έναρξη ισχύος του Νόμου 1268/1982 περί «Δομής και λειτουργίας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυ΅άτων».

Α. Ανδρεόπουλος, Ομότ. Καθηγητής
Γ. Ανδρουτσόπουλος, Ομότ. Καθηγητής
Δ. Ασημακόπουλος, Ομότ. Καθηγητής
Π. Βασιλείου, Ομότ. Καθηγήτρια
Α. Βλυσίδης, Ομότ. Καθηγητής
Δ. Διακουλάκη, Ομότ. Καθηγήτρια
Θ. Θεοφανίδης, Ομότ. Καθηγητής
Χ. Θωμόπουλος, Ομότ. Καθηγητής
Ο. Ιγγλέση-Μαρκοπούλου, Ομότ. Καθηγήτρια
Ι. Καλογήρου, Ομότ. Καθηγητής
Δ. Κέκος, Ομότ. Καθηγητής
Φ. Κολίσης, Ομότ. Καθηγητής
Μ. Κουή, Ομότ. Καθηγήτρια
E. Κούκιος, Ομότ. Καθηγητής
Ν. Κουλουμπή, Ομότ. Καθηγήτρια
Σ. Λιοδάκης, Ομότ. Καθηγητής
Ε. Λόης, Ομότ. Καθηγητής
Μ. Λοϊζίδου, Ομότ. Καθηγήτρια
Ζ. Λοίζος, Ομότ. Καθηγητής
Α. Λυγερός, Ομότ. Καθηγητής
N. Μαρκάτος, Ομότ. Καθηγητής
Α. Μοροπούλου, Ομότ. Καθηγήτρια
A. Μουτσάτσου, Ομότ. Καθηγήτρια
Γ. Μπατής, Ομότ. Καθηγητής
Γ. Μπάφας, Ομότ. Καθηγητής
Μ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Ομότ. Καθηγήτρια
Μ. Οξενκιουν-Πετροπούλου, Ομότ. Καθηγήτρια
Ν. Παπαγιαννάκος, Ομότ. Καθηγητής
Α. Παπαϊωάννου, Ομότ. Καθηγητής
Κ. Δ. Παπασπυρίδης, Ομότ. Καθηγητής
Β. Ρηγοπούλου-Κασελούρη, Ομότ. Καθηγήτρια
Κ. Σάνδρης, Ομότ. Καθηγητής
Ι. Σιμιτζής, Ομότ. Καθηγητής
Δ. Τασιός, Ομότ. Καθηγητής
Κ. Τζιά, Ομότ. Καθηγήτρια
Γ. Τσαγκάρης, Ομότ. Καθηγητής
Σ. Τσίμας, Ομότ. Καθηγητής
Χ. Φτίκος, Ομότ. Καθηγητής
Αικ.Ι. Χαραλάμπους, Ομότ. Καθηγήτρια
Δ. Χατζηαβραμίδης, Ομότ. Καθηγητής
Ι. Χρυσουλάκης, Ομότ. Καθηγητής

Εκλιπόντες

Γ. Βαλκανάς, Ομότ. Καθηγητής
Ε. Καμπούρης, Ομότ. Καθηγητής
Ι. Κοντογιαννάκος, Ομότ. Καθηγητής
Ν. Κουμούτσος, Ομότ. Καθηγητής
Γ. Κυριακόπουλος, Ομότ. Καθηγητής
Β. Μακρής, Ομότ. Καθηγητής
Ι. Μαραγκόζης, Ομότ. Καθηγητής
Δ. Μαρίνος - Κουρής, Ομότ. Καθηγητής
Ι. Παλυβός, Ομότ. Καθηγητής
Γ. Παρισάκης, Ομότ. Καθηγητής
Ν. Ρακιντζής, Ομότ. Καθηγητής
Π. Σακελλαρίδης, Ομότ. Καθηγητής
Γ. Σαραβάκος, Ομότ. Καθηγητής
Θ. Σκουλικίδης, Ομότ. Καθηγητής