Ανακοινώσεις
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας
  Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο Ακαδ. Έτους 2019-2020
Όνομα: academic_calendar2019-20.pdf, Ανέβηκε: 12/6/2019 14:57, Μέγεθος: 1709kb
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας

- Κατάθεση Δ.Ε.: έως 24/6/2019
- Εξέταση Δ.Ε.: 25/62/7/2019
- Κατάθεση βαθμολογίας Δ.Ε.: έως 8/7/2019

  Ανακοίνωση
Όνομα: Exetasi_Diplomatikon_June_2019.pdf, Ανέβηκε: 12/6/2019 14:38, Μέγεθος: 216kb
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2019 - Πρακτική ¶σκηση

Οι φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, οι οποίοι θα εκτελέσουν την πρακτική τους άσκηση έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 κι έχουν καταθέσει τα σχετικά πρωτόκολλα συνεργασίας στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ, μπορούν να απευθυνθούν στο Ταμείο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΕΜΠ προκειμένου να υποβάλουν αίτηση για να τους καταβληθεί προκαταβολή ίση με το 50% της αποζημίωσης που πρόκειται να λάβουν από τον Τακτικό Π/Υ ΕΜΠ (απόφαση 5ης/2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου ΕΜΠ 23.05.2019).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής
Κωνσταντίνος Μαγουλάς

Περίοδος υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: 24/6 - 30/6/2019

  Ανακοίνωση
Όνομα: Analipsi_Diplomatikon_per_Jun_2019.pdf, Ανέβηκε: 11/6/2019 12:37, Μέγεθος: 299kb
Δευτέρα, 10 Ιουνίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας
  Πρόσκληση Γ.Σ. της 12/06/2019
Όνομα: prosklisi_GS_2019_06_12.pdf, Ανέβηκε: 10/6/2019 17:28, Μέγεθος: 310kb

Στα πλαίσια υλοποίησης χρηματοδοτούμενου ερευνητικού έργου, προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για μία θέση συνεργάτη, ο οποίος θα διεξάγει έρευνα με θέμα που αφορά στην ανάπτυξη και αξιοποίηση καινοτόμων ομογενών καταλυτικών συστημάτων στην οργανική χημεία.

Ο Διδάκτορας που θα επιλεγεί θα εργαστεί έμμισθα στο Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (διαθέσιμη χρηματοδότηση για τουλάχιστον 15 μήνες), με επιβλέποντα τον Επίκουρο Καθηγητή Γεώργιο Χ. Βουγιουκαλάκη (http://users.uoa.gr/~vougiouk). Η ολοκλήρωση της εν λόγω ερευνητικής εργασίας αναμένεται να οδηγήσει σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με υψηλούς δείκτες απήχησης.

Ο ερευνητής που θα επιλεγεί αναμένεται να ξεκινήσει εντός Ιουνίου ή Ιουλίου 2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο Χημείας, Χημικής Μηχανικής ή Επιστήμης Υλικών και Διδακτορικό Δίπλωμα στο πεδίο της Οργανικής ή Ανόργανης Χημείας ή της Σύνθεσης Πολυμερών. Ερευνητική εμπειρία στον χαρακτηρισμό ενώσεων με φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR), φασματομετρία μαζών (MS) και φασματοσκοπία υπερύθρου (FTIR) θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. Η άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (γραπτά και προφορικά – κατά προτίμηση επιπέδου Proficiency) είναι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επικοινωνήσουν άμεσα τον Δρ. Γεώργιο X. Βουγιουκαλάκη: vougiouk@chem.uoa.gr

Τετάρτη, 05 Ιουνίου 2019 - Εργασία - Ερευνητική Απασχόληση

Two PhD positions are open in the research center Juelich, as part of the new graduate school for data science in life, earth and energy
https://www.hds-lee.de/admission/

These positions are suitable for chemical or mechanical engineers with interest in machine learning and data science. The positions are also suitable for applied mathematicians or computer scientists with an aptitude for engineering problems.

Also open are 1-2 PhD positions in RWTH in the topic process design and process operation of chemical processes using renewable feedstock (CO2, H2 and biomass) and energy. These positions are suitable for chemical engineers and potentially for mechanical engineers.


Interested applicants can directly get in contact with Professor Alexander Mitsos, RWTH, Aachen University, Germany

  Ανακήρυξη Υποψηφιότητας
Όνομα: ΕΙΣ Ανακοίνωση.pdf, Ανέβηκε: 4/6/2019 14:52, Μέγεθος: 70kb

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Υπολογιστική Μηχανική” του ΕΜΠ, διοργανώνει το

5ο Σεμιναριακό Εργαστήριο (workshop): Επιστημονικοί Yπολογισμοί Mεγάλης Kλίμακας

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Υπολογιστικό Κέντρο της Σχολής Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Επισυνάπτεται η ανακοίνωση με πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής.

  Πρόσκληση
Όνομα: Scientific_Large-Scale_Computing_call_2019.pdf, Ανέβηκε: 4/6/2019 12:40, Μέγεθος: 428kb

Παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία διανομής των συγγραμμάτων στους φοιτητές για το τρέχον εαρινό εξάμηνο, έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στον παρακάτω σύνδεσμο.