Ανακοινώσεις
Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2019 - Εργασία - Ερευνητική Απασχόληση

Eίναι διαθέσιμη θέση για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Laboratoire de Génie Chimique, École Νationale Supérieure des Ιngénieurs en Αrts Chimiques et Τechnologiques του Institut National Polytechnique de Toulouse, Γαλλία, με θέμα "Design of optimized ultrasonic reactors and transducers, for applications of acoustic cavitation and sonochemistry".

Πληροφορίες, στα Γαλλικά και Αγγλικά, στη συνημμένη ανακοίνωση.

  PhD-INPT
Όνομα: Candidature_CIFRE_SINAPTEC_2019 VF.pdf, Ανέβηκε: 13/3/2019 21:28, Μέγεθος: 152kb

To Athens Science Festival (ASF) επιστρέφει φέτος, για 6η συνεχόμενη χρονιά, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων από 3/04/2019 έως 7/04/2019. Το ASF 2019 διοργανώνεται από τον εκπαιδευτικό οργανισμό «Επιστήμη Επικοινωνία – SciCo», το British Council, την Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, το Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς, ερευνητικούς φορείς και εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Στρατηγικός συνεργάτης του ASF 2019 είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Η σχολή μας θα συμμετάσχει για 2 ημέρες, 6 και 7 Απριλίου 2019.

Όσοι φοιτητές επιθυμούν να συμμετάσχουν στο φετινό ASF καλούνται να αποστείλουν e-mail στην διεύθυνση: ntziouni@mail.ntua.gr, μέχρι την Πέμπτη 14/3/2019. Ο αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι αρκετά περιορισμένος (60 άτομα).  

Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας
  Ανακοίνωση
Όνομα: ΕΞ Υποτροφίες - Βραβεία.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 17:11, Μέγεθος: 199kb
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας
  Ανακοίνωση
Όνομα: PhD_Summer_School_2019_KTU.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 17:01, Μέγεθος: 3268kb

Τη Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 15:00, θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Κουμούτσου, σεμινάριο από τη Δρ Χριστίνα Βαφειάδη (Group Leader, Enzymes, Chemistry and Biotechnology Department, Nestlé Research Center, Lausanne CH), με τίτλο "Biotransformation in Food – Overview and recent examples in the Food Industry”.

  Περίληψη Σεμιναρίου
Όνομα: Abstract Seminar NTUA C.Vafeiadi - March 2019.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 16:43, Μέγεθος: 80kb
Παρασκευή, 08 Μαρτίου 2019 - Πρακτική Άσκηση

Οι φοιτητές του 8ου ή μεγαλύτερου εξαμήνου που προτίθενται να πραγματοποιήσουν την Πρακτική τους Άσκηση (ΠΑ) εντός του 2019, θα πρέπει να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες, προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην ΠΑ 2019.

(1) Κάθε φοιτητής πρέπει να επιλέξει το μάθημα «Πρακτική Άσκηση» του 8ου εξαμήνου κατά τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018–2019.

(2) Στη συνέχεια, ο φοιτητής πρέπει να εγγραφεί στην «Πρακτική Άσκηση 2019» μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Υποστήριξης Πρακτικής Άσκησης «ΠΡΑΞΙΣ» του ΕΜΠ. Η πρόσβαση στο εν λόγω Πληροφοριακό Σύστημα είναι δυνατή μέσω του συνδέσμου http://praktiki.ntua.gr (επιλέγοντας «Σύνδεση στο ΠΡΑΞΙΣ») ή εναλλακτικά μέσω του συνδέσμου http://praktiki.chemeng.ntua.gr. Κατά την εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ» πρέπει να ακολουθούνται απαρέγκλιτα οι ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.

(3) Μετά την επιτυχή εγγραφή στο «ΠΡΑΞΙΣ», κάθε φοιτητής πρέπει να καταθέσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ (ισόγειο κτιρίου Μηχανολόγων, δίπλα στο εστιατόριο) τα ακόλουθα έγγραφα:

i) ΒΕΒΑΙΩΣΗ IBAN, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη από την αντίστοιχη τράπεζα, όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πρώτος δικαιούχος πρέπει να είναι ο φοιτητής, ώστε να κατατεθούν εκεί τα χρήματα της αποζημίωσης, μετά το πέρας της ΠΑ. Σημειώνεται, ότι, εάν ο λογαριασμός είναι της Εθνικής Τράπεζας, δεν υπάρχει προμήθεια για την κατάθεση της αποζημίωσης, ενώ σε άλλες τράπεζες, ενδέχεται να υπάρξει.

ii) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του παραπάνω τραπεζικού λογαριασμού (ή εκτύπωση από τον ιστότοπο της αντίστοιχης τράπεζας), όπου θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των δικαιούχων και ο αριθμός IBAN.

iii) Βεβαίωση Απογραφής ΕΦΚΑ, η οποία εκδίδεται από τα υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) με την προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας, του ΑΦΜ και του ΑΜΚΑ του φοιτητή.

iv) Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φοιτητή.

v) Έγγραφο από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) ή εκτύπωση των «Στοιχείων Μητρώου Φυσικού Προσώπου» από τον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr), όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ και η ΔΟΥ του φοιτητή.

Η κατάθεση των ανωτέρω εγγράφων στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ θα γίνεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και ώρες 10:30–13:30, κατά το χρονικό διάστημα 13/3/2019–29/3/2019.

(4) Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο «ΠΡΑΞΙΣ» για την πρακτική άσκηση παλαιοτέρων ετών και δεν την πραγματοποίησαν, πρέπει να εγγραφούν και στην «Πρακτική Άσκηση 2019», επικαιροποιώντας τα στοιχεία τους. Στη συνέχεια, πρέπει να καταθέσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν. Σε περίπτωση που τα έχουν ήδη καταθέσει, θα τα αναζητήσουν κατά την προσέλευσή τους στο Γραφείο ΠΑ ΕΜΠ.

Επισημαίνεται ότι, η Πρακτική Άσκηση έχει διάρκεια ενός (1) ημερολογιακού μήνα και πρέπει να πραγματοποιηθεί χωρίς διακοπές. Για παράδειγμα:

Έναρξη ΠΑ: 8/7/2019         Λήξη ΠΑ: 7/8/2019

Έναρξη ΠΑ: 1/10/2019      Λήξη ΠΑ: 31/10/2019

 

Περίοδος Υλοποίησης: 1/5/2019–31/10/2019
 

Οι διαδικασίες υλοποίησης της ΠΑ 2019 θα προσομοιάζουν, σε μεγάλο βαθμό, με αυτές της ΠΑ 2018 (ανακοίνωση 07 Μαρτίου 2018). Εντός των επομένων ημερών θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση που θα τις περιγράφει λεπτομερώς.

Από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΜΠ

Πληροφορίες: Δ. Βασιλακόπουλος (dimvass@central.ntua.gr)

  Οδηγίες Εγγραφής
Όνομα: odhgies_eggrafhs.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 14:45, Μέγεθος: 112kb
  Βεβαίωση IBAN
Όνομα: vevaiosi_iban.pdf, Ανέβηκε: 8/3/2019 14:44, Μέγεθος: 26kb

Ανακοινώνεται σε όλους τους φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών, (εξαιρούνται οι κατηγορίες φοιτητών που εγγράφονται για πρώτη φορά στη Σχολή), ότι οι εγγραφές και δηλώσεις μαθημάτων των Εαρινών Εξαμήνων, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, θα πραγματοποιηθούν μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης στην ιστοσελίδα της Σχολής,

Εγγραφές Μαθημάτων

κατά το παρακάτω χρονικό διάστημα:

  • Έναρξη:  Πέμπτη 7/3/2019
  • Λήξη:  Πέμπτη 21/3/2019

Για την ηλεκτρονική εγγραφή, όσοι φοιτητές δε διαθέτουν ήδη κωδικό χρήστη, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Ε.Μ.Π. (Κτίριο Η/Υ, τηλ. 210772 2451, 210772 2457).

Εκπρόθεσμες εγγραφές δε θα γίνονται δεκτές.

Σημ. Ι: Η ηλεκτρονική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί οριστικά έως την καταληκτική ημερομηνία. Ημιτελείς ηλεκτρονικές δηλώσεις μαθημάτων, μετά τη λήξη της περιόδου των εγγραφών, δε θα λαμβάνονται υπόψη.

Σημ. ΙΙ: Δε θα υπάρχει δυνατότητα εξέτασης σε μαθήματα, τα οποία δεν έχουν συμπεριληφθεί στην ηλεκτρονική δήλωση.

Σημ. ΙΙΙ: Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε περίοδο εγγραφών και δηλώσεων μαθημάτων, οι φοιτητές μπορούν να δηλώνουν και τα μαθήματα στα οποία, είτε έχουν λάβει προβιβάσιμο βαθμό αλλά δεν έχει ενημερωθεί σχετικά η καρτέλα τους, είτε δε γνωρίζουν τη σχετική βαθμολογία. Μετά την καταχώριση προβιβάσιμης βαθμολογίας, το σύστημα ενημερώνεται και η όποια αντίστοιχη δήλωση μαθήματος διαγράφεται και δεν περιλαμβάνεται στο δελτίο βαθμολογίας της τρέχουσας περιόδου.

Σημ. ΙV: Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε σημαντικές μεταβατικές ρυθμίσεις που αφορούν στην εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών της Σχολής:
Μεταβατικές Ρυθμίσεις Νέου Προγράμματος Σπουδών

Σημ. V: Όσοι φοιτητές, κατά το τρέχον Εαρινό εξάμηνο, θα εγγραφούν στο όγδοο (8ο) εξάμηνο σπουδών, θα πρέπει πρωτίστως να συμβουλευτούν τον Οδηγό Δήλωσης Μαθημάτων Εμβάθυνσης

Σημ. VI: Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές οδηγίες σχετικά με τη δήλωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών, Ειδικές Οδηγίες Δήλωσης Μαθημάτων Εαρινών Εξαμήνων Ακαδ. Έτους 2018-2019

  Εγγραφές Εαρινών Εξαμήνων 2018-2019
Όνομα: Eggrafes_Spring_2018-19.pdf, Ανέβηκε: 6/3/2019 17:38, Μέγεθος: 135kb
  Προκήρυξη
Όνομα: Προκήρυξη Ιατρική Απεικόνιση&Ανοσολογία.pdf, Ανέβηκε: 5/2/2019 13:44, Μέγεθος: 236kb
Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας
  Πρόσκληση Κοσμητείας της 01/03/2019
Όνομα: prosklisi_kosmiteias_2019_03_01_ektakti.pdf, Ανέβηκε: 28/2/2019 14:25, Μέγεθος: 275kb
Τετάρτη, 27 Φεβρουαρίου 2019 - Ανακοινώσεις Γραμματείας

Υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής της κας Αικ. Μουντράκη, με τίτλο:

«SYSTEMS INTERGRATIONS FOR THE HOLISTIC DESIGN OF SECOND GENERATION BIOREFINERIES».

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 και ώρα 11:00 π.μ. στο Αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης (Αίθουσες Πολυμέσων).